A Wasp egy háromoszcillátoros, két LFO-val és 2 ADSR burkológörbével bíró szintetizátor, ami képes frekvenciamodulációt, ringmodulációt is képezni.

Wasp

Szűrő panel (FILTER)

A szűrő panel a bal felső részen található.

 • Vágófrekvencia (CUT) - A szűrő cutoff frekvenciája.
 • Rezonancia (RES) - A szűrő rezonanciájának mértéke.
 • Burkológörbe befolyás (ENV) - A Filter ADSR burkológörbe befolyásának mértéke a szűrő vágófrekvenciájára.
 • Hangmagasságfüggés (KB TRACK) - A kapcsoló bekapcsolásával a vágófrekvencia értéke kissé változik a billentyűzeten elfoglalt helytől (a hangmagasságtól). Magasabb hang nagyobb vágófrekvenciát jelent.
 • Szűrőtípus - A gombok valamelyikével kiválasztható, hogy a szűrő milyen módosítást végezzen a jelen. A lehetséges típusok:
  • LP - aluláteresztő
  • LP+NOTCH - 12 dB aluláteresztő és sávvágó átfedéssel
  • LP [fat] - 24 dB aluláteresztő
  • DBL NOTCH - kétszeres sávvágó
  • BP - 24 dB sáváteresztő
  • HP - 24 dB felüláteresztő

Oszcillátorok (OSC1, OSC2, OSC3)

 • Durva frekvencia (CRS) - Az első és második oszcillátor hangmagassága állítható +- 3 oktáv tartományban a két durva szabályozó tárcsával.
 • Finomhangolás (FINE) - Az első és második oszcillátor hangmagassága szabályozható +-1 félhang terjedelemben a két finom szabályozó tárcsával.
 • Hullámalak - A frekvenciaszabályozó tárcsák alatti gombok valamelyikével választható ki az oszcillátor hullámalakja. Ez sorrendben fűrészfog, pulzus, szinusz vagy zaj lehet. A harmadik oszcillátor csak fűrészfog vagy pulzus lehet.
 • Keverő csúszka - Az OSC1 és OSC2 feliratok közötti csúszkával az egyes oszcillátorok hangjának aránya állítható be a kimenő jelben. Teljesen balra állítva csak az első, teljesen jobbra csak a második hallható.
 • OSC3 mértéke (AMT) - A harmadik oszcillátor hangereje, alapértelmezésben nulla (azaz hallhatatlan).
 • Pulzusszélesség (PW) - Akkor van hatása, ha legalább az egyik oszcillátor pulzus hullámformájú. A tárcsa bal szélső állásában négyszögjelet kapunk, a tárcsát jobbra tekerve az első félimpulzus rövidül.
 • Frekvenciamoduláció (FM) - A második oszcillátort, mint vivőt modulálja az első oszcillátor mint modulátor kimenetével. Ilyenkor a modulált hang a második oszcillátoron keletkezik, így ha csak a modulált hangot akarjuk hallani, a keverőcsúszkát jobbra kell húznunk.
 • Ringmoduláció (RING MOD) - Bekapcsolva az első és második oszcillátor között ringmoduláció történik. Ez szinte mindig harsány, fémes hangot eredményez, függetlenül a használt hullámalakoktól és frekvenciáktól.

LFO-k

A Wasp két LFO-val rendelkezik, kialakításuk, működésük azonos, de nem ugyanazokat a paramétereket képesek modulálni.

Mindkét LFO

 • Hullámalak - Kiválasztható az LFO hullámalakja, ami sorrendben fűrészfog, négyszög, szinusz és zaj lehet. A zaj hullámformájú LFO gyakorlatilag véletlenszerű modulációt eredményez.
 • Mérték (AMT) - A szabályozott paraméterre gyakorolt hatás nagysága. (Az LFO amplitúdója.)
 • Sebesség (SPD) - Az LFO frekvenciája.
 • Szinkronizálás (SYNC) - Bekapcsolása esetén az LFO frekvenciája tempófüggő lesz és annak többszöröséhez illesztődik.
 • Újraindulás (RESET) - Bekapcsolása esetén az LFO hullámalakja minden hangjegyeseményre újraindul.

LFO-1

Az LFO1 az alábbi paramétereket modulálhatja:

 • OSC 1+2 - A két oszcillátor kevert hangjának hangmagasságát.
 • FILTER - A szűrő vágófrekvenciáját.
 • PW - A pulzusszélességet, amennyiben van pulzus hullámalakú oszcillátor.

LFO-2

Az LFO2 az alábbi paramétereket modulálhatja:

 • OSC 1 - Az első oszcillátor hangmagasságát.
 • OSC MIX - A két oszcillátor keverési arányát.
 • AMP - A végső kimenet hangerejét.

Hangerő bukológörbe (AMP ADSR)

Standard ADSR burkológörbe, ami a végkimenet hangerejét szabályozza.

 • Összekapcsolás (LINK) - A két burkológörbét összekapcsolja, vagyis az egyik módosítása a másikat is módosítja, így egyformák lesznek.

Szőrő burkológörbe (FILTER ADSR)

Standard ADSR burkológörbe, ami a szűrő vágófrekvenciáját szabályozza.

Torzítási beállítások

 • Torzítás (DIST) - A LED-del kapcsolhatjuk be a torzítót.
 • Mérték (DRV) - A túlhajtás mértéke. Nagyobb túlhajtás erősebb torzítást eredményez.
 • Tónus (TONE) - A torzítás színezetét szabályozza. Balra tekerve piszkos, rekedt, jobbra élesebb, fényesebb.