A TS404 egy egyedülálló basszus szintetizátor, ami képes szimulálni számos klasszikus szintetizátor hangját, mint például a TB303, de tud szólni jellegzetes TS404 hangon is. Nem plugin, az FL Studio beépített eleme, szervesen beépül a csatornabeállítás ablakba. Két oszcillátort, torzítót tartalmaz. Saját filterrel, burkológörbével és LFO-val rendelkezik, így nincs szüksége a csatornabeállítások ablakán szereplőkre - és nem is használhatóak. Hangkeltése egyedi, ennélfogva az alkalmazható beállítások köre nem egyezik meg - néhol több, néhol kevesebb - a plugin generátorok csatornáinak beállítási lehetőségeivel.

ts404

OSC 1, OSC 2 - Oszcillátorok(1.)


Ez a rész az oszcillátorok hanggenerálási módjára vonatkozó beállításokat tartalmaz. Az oszcillátor egy meghatározott hullámformát meghatározott minta szerint ismétel, majd ezt szűrve és alakítva kapjuk a TS404 hangját. A TS404 oszcillátorainak ugyanaz a szerepe, mint a Sampler csatornában a hangmintának.
A TS404 két oszcillátorral rendelkezik. Mindkettő külön-külön a következő hullámformák valamelyikét kelti: fűrészfog, kerekített négyszög, szinusz, négyszög, illetve egyéni. A kívánt hullámforma az OSC felirat melletti gombok valamelyikével választható ki. Az egyéni hullámforma egy rövid (általában egy periódusnyi) hanghullám fájl (*.WAV). Néhány hanghullám minta található a Browser TS404 Shapes [TS404 hullámalakok] mappájában. Ezeket - vagy más saját hullámformát - a TS404 csatornájának Sampler csatornabeállítások (SMP) fülén tölthetjük be.

 • Hangmagasság durvaszabályozó (CRS) - Az oszcillátor hangmagassága szabályozható négy oktáv terjedelemben
 • Hangmagasság finomszabályozó (FINE) - A hangmagasság pontos beszabályozásához
 • Pulzusszélesség [pulse width] (PW) - A pulzusszélesség állításával az oszcillátor a hullámalakot a fázisa befejezése előtt újraindítja.
 • Frekvenciamoduláció (FM) - A második oszcillátor frekvenciáját modulálja az első kimenetével

OSC 1+2 - Keverés (2.)

 • Keverés (MIX) - A két oszcillátor hangjának egymásra keverése szabályozható. Balra tekerve csak az első oszcillátor hangját halljuk, jobbra tekerve egyre inkább csak a másodikét.
 • Ringmoduláció [ami itt a csengő hangjára utal, és nem a "gyűrű" jelentésre, bár hívják tévesen gyűrűmodulációnak is] (RM) - Ringmodulációt ad az oszcillátorok hangjához.
 • Szinkronizálás (SYNC) - Bekapcsolva az oszcillátorok fázisát szinkronizálja

ENVELOPE - Burkológörbe (3.)

A TS404 hangereje és szűrője burkológörbével szabályozható. A TS404 burkológörbéje nagyon hasonló a standard ADSR burkológörbéhez, de a kitartási rész a TS404 esetén nem a nyomvatartás idejétől függ, hanem egy további paraméterrel adható meg.

 • Bevágás (ATT) - A hang megszólalásának hossza (ADSR: Attack time)
 • Csillapodás (DEC) - A hang csillapodásának hossza (ADSR: Decay time)
 • Kitartási idő (SUS) - A kitartás hossza (ADSR-ben nincs, hiszen ott a "nyomva tartás" adja meg)
 • Kitartási szint (SL) - A kitartás szintje (ADSR: Sustain level)
 • Lecsengés (REL) - A lecsengés hossza (ADSR: Release time)

FILTER - szűrő (4.)

Vágó-rezonáló szűrőt adhatunk a TS404 hangjához. Több szűrőtípus közül is választhatunk, ez a szűrőpanel tetején levő szűrőnevek kijelölésével tehetjük meg. A lehetséges választások: LP12 - 12 dB aluláteresztő, LP24 - 24 dB aluláteresztő, HP - felüláteresztő, BP - sáváteresztő, OFF - nincs szűrő aktiválva.

 • Vágófrekvencia (CUT) - A szűrő vágási frekvenciája
 • Rezonancia (RES) - A szűrő rezonanciájának mértéke
 • Burkolókövetés (ENV) - Beállítható, hogy a szűrő rezonanciája milyen mértékben kövesse a burkológörbét

LFO (5.)

A TS404 egy LFO-val rendelkezik, amellyel a következő paraméterek egyikét modulálhatjuk (a paraméter rövid neve az LFO szekció tetején jobb oldalon jelölhető ki): az oszcillátorok hangereje (OSC), a szűrő rezonanciája (RES), a vágófrekvencia (CUT) vagy az első oszcillátor pulzusszélessége (PW). A bal felső részen lévő gombok egyikével az LFO hullámformája (szinusz, négyszög, háromszög) választható ki.

 • Mérték (AMT) - Meghatározza, hogy a kiválasztott szabályozandó paramétert milyen mértékben változztassa az LFO.
 • Sebesség (SPD) - Az LFO frekvenciája (sebessége) állítható be.

DIST - torzítás (6.)

Az itt szereplő vezérlőkkel szabályozható a TS404 hangjának torzítása. Két torzítási mód közül választhatunk a felső részen (A, B).

 • Mérték (AMT) - A torzítás mértéke szabályozható
 • Küszöb (THR) - A torzítandó frekvenciasáv választható ki. Jobbra tekerve szélesebb sávot torzít.