A Fruity DrumSynth Live a Maxim Digital Audio által önálló programként fejlesztett népszerű DrumSynth program FL Studio plugin formátumúvá alakított verziója.
A DrumSynth Live egyidőben 24 valósidőben programozható dob hangot képes kezelni, mindegyiket külön billentyűhöz rendelve a C4-B5 tartományban. Egy dobhangról könnyen át lehet térni egy másikra átfedéssel [morph]: csak ki kell választani a másik dobhangot a Morph to listában, majd fokozatosan állítani kell az átfedési kereket.

DrumSynth Live

A dobhangok két zajgenerátorban keletkeznek, hihetetlen tartományban szűrhetők sáváteresztő szűrőkkel:beállítható bármi az egyszerű szinuszhullámtól a teljesfehér zajig. Az első oszcillátor előállíthat elhajló szinuszhullámot is nagydobok vagy tom hangok generálásához. A második oszcillátor pedig fejlett burkológörbével rendelkezik: állítható a felütési hossz [attack] és a burkoló alkalmazásának formája (logaritmikustól lineárisig), ami különösen hasznos pergődobok, cintányérok hangjához. A burkológörbe újraindítási szabályozás lehetővé teszi tapshangok gyors készítését, de hasznos keményebb felütésű dobhangok esetén is.

Fekete tárcsák

Néhány tulajdonság értéke függhet a leütésgyorsaságtól [velocity]. Ezek a szabályozók a bal oldalukon rendelkeznek egy a függőséget szabályozó fekete tárcsával. Ha ezeket a fekete tárcsákat jobbra tekerjük, a magasabb velocity érték a kapcsolt tulajdonság értékét növeli. Ha a középállástól balra tekerjük, a velocity növelésével a kapcsolt paraméter értéke csökken. Hat ilyen tárcsa van, skála nélkül, a végpontokban + és - jelekkel.

Tesztbillentyűzet

A tesztbillentyűzet funkciója kettős: kipróbálhatók (megszólaltathatók) a dobhangok, és kijelölhetők szerkesztésre bal gombbal kattintva egy billentyűn. A narancs téglalap az éppen szerkesztett dobhang billentyűjét mutatja. Jobb gombbal egy helyi menü nyitható, amelynek segítségével a handok egyik billentyűről egy másikra másolhatók. Lehetőségünk van visszaállítani az aktuális preset alapértelmezését is, ha a menüből a Set to default patch almenüt választjuk. Az aktuális billentyű alapértelmezett hangja vastagon szedett.

Wave panel [hangminta]

A DrumSynth Live képes rögzített hangminták és a saját zajgenerátorok hangjának keverésére. Ezen a panelen a hangminta tulajdonságai és a keverés mértéke állítható be.

 • Kiválasztó mező - Az LCD formájú mezőben kiválasztható egy a néhány jó minőségű dob/ütőhangszer hangmintából, melyek a zajgenerátor hangjához keverhetők.
 • Minta hangolása (TUNE) - A hangminta hangmagassága állítható.
 • Keverés mértéke (MIX) - Jobbra tekerve a hangban inkább a hangminta szól és egyre kevésbé a zajgenerátor.

OSC 1

Kétüzemmódú oszcillátor, a Noise kapcsoló állásától függően szinuszhangot vagy zajt képes generálni.

 • Frekvencia csúszka - A sáváteresztő szűrő középfrekvenciája vagy a generátor alapfrekvenciája üzemmódtól függően.
 • Pásztázás csúszka - Beállítható, hogy mekkora frekvenciakülönbséggel induljon a dob hangja, és alacsonyabb hangról felfelé [Sweep up], vagy magasabb hangról lefelé [Sweep down] pásztázás legyen. Vagyis balra húzva a hang mélyről indulva éri el a frekvenciaállító csúszkán beállított középfrekvenciát, jobbra húzva magasabbról indul. A középső, Flat állásban nincs hajlítás. A csúszka e funkciója akkor aktív, ha a Noise LED nincs bekapcsolva (azaz az OSC1 pásztázó hangszín módban van).
 • Sávszálesség - A sáváteresztő szűrő sávszélessége. Beállítható egy szimpla frekvenciányi szélességtől (balra húzva) egészen a teljes fehér zajig (jobb szélső állás) bármekkora sávszélesség. A csúszka e funkciója akkor aktív, ha a Noise LED be van kapcsolva (azaz az OSC1 zajgenerátor módban van).
 • Harmonikus tárcsa (HARM) - Hullámalak-torzítás állítható be, mégpedig balra tekerve a páratlan felharmonikusokkal, jobbra a párosakkal torzul a hullámforma.
 • Csillapodás (DEC) - Az alkalmazott burkológörbe csillapodási ideje állítható. Jobbra tekerve lassabb a csillapodás.
 • Pásztázási idő (SWEEP) - Beállítható a frekvenciaváltozás (pásztázás, [sweep]) ideje. Csak akkor alkalmazható, ha az oszcillátor pásztázó módban van.
 • Zaj / pásztázó mód átkapcsoló (NOISE) - Bekapcsolt állapotában az oszcillátor zajgenerátor módban üzemel, a generált fehér zaj sáváteresztő szűrővel alakítható. Kikapcsolva az oszcillátor pásztázó módban működik: szinuszhullám generálódik (a frekvencia csúszkán beállított frekvenciával), ami a pásztázás csúszka beállítása szerint fel vagy le hajlítva (pásztázva) generálódik. Általában basszusdobok és tomok hangjához szükséges. (Ez a kapcsoló határozza meg, hogy a második csúszka a pásztázás módját vagy a fehér zaj szűrési sávszélességét határozza-e meg.
 • Fázisinvertáló (INVERT) - Megfordítja az oszcillátor fázisát.
 • Kimeneti szint (MIX) - Az oszcillátorkimenő hangerejét állítja. Magas érték kemény csattanást eredményez.

OSC2

A második oszcillátor csak zajgenerátor üzemmódban működik, de tartalmaz néhány további beállítási lehetőséget az első oszcillátor zajgenerátor módjához képest.

 • Frekvencia csúszka - A sáváteresztő szűrő középfrekvenciája.
 • Sávszálesség - A sáváteresztő szűrő sávszélessége. Beállítható egy szimpla frekvenciányi szélességtől (balra húzva) egészen a teljes fehér zajig (jobb szélső állás) bármekkora sávszélesség.
 • Ringmoduláció (RING) - Az első oszcillátor második általi modulálásának mértéke.
 • Felfutási idő (ATT) - A második oszcillátor hangerő-burkológörbéjének felfutási [attack] ideje. Jobbra tekerve hosszabb az idő, lassabb a felfutás.
 • Csillapodás (DEC) - Az alkalmazott burkológörbe csillapodási ideje állítható. Jobbra tekerve lassabb a csillapodás.
 • Burkoló hullámformája - A tárcsával a burkológörbe alakja állítható logaritmikustól lineárisig jobbra tekerve.
 • Lecsengés (REL) - Az oszcillátorok hangjának lecsengési ideje. Mindkét oszcillátorra vonatkozik.
 • Kimeneti szint (MIX) - Az oszcillátorkimenő hangerejét állítja. Magas érték kemény csattanást eredményez.

TRIG [újraindítási beállítások]

A burkológörbék lindításának beállításait és egyéb opciókat tartalmaz.

 • Hangmód kiválasztása - Az aktuális dobhang hangzási módja választható ki az LCD-szerű kijelzőn.
 • MONO - Az aktuális dobhang minden újraleütése elhallgattatja az előzőt.
 • POLY - Polifónikus mód, egy hang újraindítása nem hallgattatja el az előzőt.
 • GROUP 1/2/3/4 - Négy csatornára nézve globális csoport alakítható ki. Az azonos csoporthoz tartozó dobhangok saját magukat és egymást is elhallgattatják, de a többit nem.
 • Újraindítási számláló (COUNT) - Egy dobhang lejátszásakor beállítható egynél több burkológörbe-indulás is. E tárcsát jobbra tekerve az újraindulási szám nő.
 • Gyakoriság (RATE) - Beállítható az újraindulások közötti idő. Jobbra tekerve nő, vagyis az ismétlési sebesség lassul.
 • Csillapodás (DEC) - Az egymást követő újraindítások hangerejének csillapodása állítható. Jobbra tekerve kisebb a különbség két ismétlés között, vagyis lassabb lesz a csillapodás.
 • Hangszínszűrő (TONE) - Balra tekerve alul áteresztő, jobbra tekerve felül áteresztő szűrő módosítja a dob hangját.
 • Csattanás (CLICK) - Az oszcillátorokra fáziseltérést állíthatunk be, ami csattanó hangot eredményez. Teljesen jobbra tekerve minden egyes újraindítás véletlenszerű fáziseltéréssel kezdődik.

MORPH TO [átfedés]

Egy dobhang minden paramétere átfedésbe hozható egy másik hang paramétereivel. (Vagyis az egyik hang fokozatosan a másikká alakítható.)

 • Cél lista - Kiválasztható az a dobhang, amellyé az aktuális dobhang alakítható a tárcsa segítségével.
 • Átfedés mértéke tárcsa - Az aktuális dobhang a tárcsa állásának mértékében alakul át a céllistában kiválasztott dobhanggá.

Kimeneti beállítások

 • MAIN OUT: Panoráma (PAN) - a kiválasztott dobhang (tehát nem az összes!) elhelyezkedése a sztereo térben.
 • MAIN OUT: Hangerő (VOL) - a kiválasztott dobhang (tehát nem az összes!) hangereje.
 • SEND TO: LCD kijelző (NUM) - A mellékfeldolgozó keverősáv [send track] száma, ahová a dobhangot küldjük.
 • SEND TO: Küldési szint (LVL) - A mellékfeldolgozó sávra küldött jel erősségének (hangerejének) mértéke.
 • SELECTED: Dobhang kiválasztó lista - Megmutatja az éppen szerkesztés alatt álló dobhangot. A listán kattintva jelölhető ki másik hang szerkesztésre.
 • Billentyűzet gomb - Megnyomásával megjeleníthető / eltüntethető a teszt billentyűzet és az átfedésvezérlő eszközök.

Tippek és megjegyzések

 • A DrumSynth legtöbb paramétere csak egyszer, a heng megszólaltatásakor olvasódik ki, így a hangzás alatti megváltoztatásának csak a következő megszólalásra van hatása.
 • A DrumSynth preset mentésekor minden hang paramétere (a teljes dobfelszerelés [drumkit]) elmentődik.