Az FL Slayer plugin egy valós hangzású elektromos gitár szimulátor, a reFX fejlesztése. A fizikai modellezéshez hasonló hibrid szintézist használ. Magas minőségű erősítőrésszel került fejlesztésre, és egy effekt csomagot is tartalmaz. Ennek megfelelően a valódi elekromos gitárhangok létrehozásához semmilyen más pluginre nincs szükség.

Slayer

A gitár felszínén lévő szabályozók

Mode [játékmód] listadoboz

 • None [nincs] - Nincs extra játékmód, normál szintetizátorként kezeli a hangjegyeket.
 • Autochords [automatikus akkord] - A lejátszandó hangjegyre épülve automatikusan gitárakkordot játszik le. Az akkordfelbontás [strum] sebessége a Speed [sebesség] gombbal állítható.
 • Powerchords [erőakkord] - A lejátszandó hangjegyre épülve automatikusan akkordot épít fel. A billentyűk két részre vannak osztva. A C5 és magasabb hangok C1-G1-C2 stílusú akkordot, az alacsonyabb hangok C1-F1-C2 stílusú akkordot eredményeznek. Az akkordfelbontási sebesség a Speed gombbal állítható.
 • Strumming [felbontás] - Az egyedi hangokat normál módon, de az akkordokat felbontva játssza le. A felbontás megpengetési sebessége a Speed gpmbbal állítható.
 • SoloFixed [fix szóló] - Monofónikus mód, ahol az átfedő hangok esetén hajlítás [portamento] keletkezik. Ebben a módban a hajlítás ideje állandó, melynek nagysága a Speed gombbal állítható be. A Speed gomb az aktuális tempóhoz kötött.
 • SoloDynamic [dinamikus szóló] - Hasonló az előző üzemmódhoz, de a hajlítás ideje függ a hajlítási terjedelemtől (vagyis az induló hang és a záró hang magasságának különbségétől), azzal arányos. A hajlítás ideje a Speed gombbal szabályozható. A Speed gomb az aktuális tempóhoz kötött.

Alaptulajdonságok

 • Speed [sebesség] tárcsa - Az akkordfelbontás/hajlítás sebességét szabályozza, ahogy ez fentebb szerepel.
 • Hold [tartás] kapcsoló - Bekapcsolt állapotban a hang nem hallgat el, mint ahogy ez szokásos (ha a kapcsoló ki van kapcsolva). Jó lehetőség, ha ezt a paramétert egy pedálhoz kapcsoljuk, így a pedál myomásával a gitárhúrok vibrálását okozhatjuk.
 • Glissando kapcsoló - Az FL Slayer kétféle hajlítási módot [pitch bend, glissando] ismer: a durva +- 12 félhang tartományban, afinom +-1 félhang tartományban működik. Mivel hajlítótárcsa [pitch bend] csak egy van, az FL Slayer pedig kettőt támogat, a második hajlítótárcsa a gitár felületén kapott helyet (ez a Pitch Bend 2 tárcsa). A kapcsolóval azt határozhatjuk meg, hogy a két (a külső és a Pitch Bend 2) tárcsa közül melyik legyen a durva. A PB2 állásban a Pitch Bend 2 tárcsa a durvaszabályozó (ilyenkor a külső, szokásos pitch bend csak +-1 félhang terjedelmű), a kapcsoló másik állásában pedig fordítva.
 • Pitch Bend 2 [második hajlító] tárcsa - Szerepét lásd a Glissando kapcsoló leírásánál, fentebb.

Strings [húrtípusok]
A gitár hangjának szimulálási módja

 • Noise - a klasszikus Karplus Strong algoritmus
 • 6String1/6String2/6String3 - Ezekkel leginkább elektromos gitárhangok kelthetők
 • Slap - Csapott basszus [slap bass] szimulációhoz használható
 • EBass - Keményen játszott elekrtomos basszus szimulációhoz használható
 • Fretless - Dísztelen, egyszerű basszushoz használható

Coils [Tekercstípus]

 • None - Nincs hangszedőszimuláció. A hang a húr szimulációból közvetlenül keletkezik.
 • Single [egyszeres] - Egytekercses hangszedő szimulációja. A hang tovább módosítható a hangszedő helyének megadásával. A hangszedő az egérrel mozgatható a kívánt helyre. (Jegyezzük meg, hogy a hangszedő vízszintes mozgatása az egér függőleges húzásával működik!)
 • Double [dupla] - Kéttekercses hangszedő szimulációja. A hang tovább módosítható a hangszedő helyének megadásával. A hangszedő az egérrel mozgatható a kívánt helyre. (Jegyezzük meg, hogy a hangszedő vízszintes mozgatása az egér függőleges húzásával működik!)

További szimulációs beállítások

 • Tone [tónus] - A hangszer össztónusának beállításához alkalmazott formáns szűrők hangmagasságát állítja.
 • Slap [csapás] - A jel csapásszintjét (a húr ütésének mértékét) szabályozza. A csapott hangzás mértéke függ a lejátszott hang leütésgyorsaságától [velocity]. Ha a Slap tárcsát nullára állítjuk, semmilyen velocity mellett sem lesz slap hangzás.
 • Fret [érintő] - Azt szabályozza, milyen mértékű érintőzaj [fret noise] keveredjen a gitár hangjával. Magas értékkel basszusoknál az agresszív pengetés hatása érhető el.
 • Harmonic - Különböző hangszedőtípusok [pickup] szimulálhatók. Magas értékre állítva a hangzás tiszta, fényes (több és erősebb felharmonikust tartalmazó) lesz, alacsonyra állítva sötét hangzást kapunk.
 • Vel - Az FL Slayer leütésgyorsaságra való érzékenységét szabályozza. Magas értéket dinamikus hangzásnál, például csapott [slap] basszusnál érdemes használni. A nem leütésgyorsaság-érzékeny játékmódoknál (például powerchords) célszerű alacsony értékre állítani.
 • Damping [csillapítás] - A csillapodási idő állítható. Magas értékre állítva a gitár hangja nagyon lefogott [muted] (vagyis rövid csillapodási idejű).
 • Vel - Azt határozza meg, hogy a Damping beállítás mennyire legyen leütésgyorsaság-érzékeny. Nagy értékre állítva a Damping beállítást erősen változtatja a leütésgyorsaság.

Erősítő egység

AMP [erősítő típusa]

 • Dry [tiszta] - A jel egyenesen az ekvalizerre kerül. Nincs visszacsatolás [feedback], fellépés [presence]. A Drive gomb a jel nyereségét [gain] szabályozza. Ezt az erősítési típust "unplugged" hangzáshoz használhatjuk.
 • Tube [cső] - Háromszakaszos valve amplifier with soft saturation. A jel keresztülmegy minden szabályozóeszközön sorban.
 • EQ - A jel elsőként a hangszínszabályozón megy át, majd ez után kerül a három szakaszos torzítóra. Ez az erősítőtípus például a "Talkbox"-szerű effektekhez jó választás.
 • Bandpass - Speciális erősítő, ahol a jel egy sáváteresztőn megy keresztül. A Presence szabályozza a sáváteresztő cutoff frekvenciáját, végül a jel átmegy az ekvalizeren.

Cabinet

 • Dry - Ezt a hangzást kapjuk, ha a gitárt közvetlenül egy HI-FI rendszerre kötjük (lineáris hangzás, nincs torzítás). Jól használható "unplugged" hangzáshoz.
 • British - A British Cabinet szimulálása, agresszív hangzást eredményez.
 • Combo - Kombó doboz szimulálása lágy hangzáshoz.
 • StaX - Nagyon agresszív cabinet, a magas frekvenciák erős kiemelésével. Heavy metal stílushoz jó.

További erősítőbeállítások

 • Drive - Az erősítő torzításának mértékét szabályozza.
 • Presence - Egyszerű high-self szűrő, ami csillogást ad (vagy elveszi azt) a hangnak.
 • Feedback - A visszacsatolás (gerjesztés?) mértéke. Az erősítő kimenetéről a bemenetére visszavezetett jel nagysága.
 • Low - Az ekvalizer mélykiemelője 200 Hz alatti hangokra.
 • Mid - Az 1000 Hz körüli hangok kiemelése.
 • High - Magaskiemelő, 2,5 kHz feletti frekvenciákra.

MFX-90 effekt egység tulajdonságai

Az egység egy lenyíló listát tartalmaz, ahol kiválasztható az alkalmazni kívánt effekt típusa. A kiválasztott effekttől függő paraméterek értéke a két tárcsával állítható. Értelemszerűen egyszerre csak egy effekt lehet aktív.

Lehetséges effektek
Két alapvető effekttípus létezik: AMP - pedáleffekt az erősítés előtt, vagy MST - mestrereffekt az erősítés után.

 • Dry - Nincs kiválasztott effekt (a hang tiszta).
 • AMP: Phaser - A jel modulálódik és keveredik az alapjellel. Az első tárcsa a moduláció LFO-jának sebessége, a második a visszacsatolás szintje.
 • AMP: Tremolo - Tremolo effekt. Automatikusan újraindul minden hangjegyre és szinkronban van a tempóval. Az első tárcsa az LFO sebessége, a második a moduláció mértéke.
 • AMP: WahWah - Aluláteresztő szűrő rezonanciával és burkológörbe követéssel. Az első tárcsa a felütési idő [attack], a második a moduláció mértéke.
 • AMP: WahWah LFO - Mint az előző, de LFO-val. Az első tárcsa az LFO sebessége, a második a moduláció mértéke. Az LFO automatikusan szinkronban van a játszott hangjeggyel.
 • AMP: Ringmod - Az első paraméter szabályoz csak.
 • AMP: Fuzz Box - Jelátalakító, dörmögést ad a jelhez. Óvatosan használandó, mert meglehetősen sok harmonikust ad a jelhez, ami az egységek károsodását okozhatja. Az első tárcsa az effekt mértéke, a második digitális torzítást ad a jelhez.
 • AMP: Harmonizer - Egy oktávval lejjebbi és feljebbi harmonikust kever a jelhez. Az első tárcsa a felső harmonikus mértékét, a második az alsóét szabályozza. Csak egyedi hangjegyekkel működik jól, akkordoknál kerüljük.
 • AMP: Talkbox - Emberihang-szimuláció. Az első tárcsa az LFO moduláció sebessége, a második a formánsszűrő hangmagassága. Általában akkor szól jól ez az effekt, ha a Coil szimulációt nem használjuk [None].
 • MST: Chorus - Sima sztereo kórus effekt. Az első tárcsa az LFO moduláció sebessége, a második a moduláció mértéke.
 • MST: Flanger - Flanger effekt visszacsatolással. Az első tárcsa az LFO moduláció sebessége, a második a moduláció mértéke.
 • MST: Phaser - A jel modulálódik és keveredik az alapjellel. Az első tárcsa a moduláció LFO-jának sebessége, a második a visszacsatolás szintje.
 • MST: Leslie - A népszerű, a Hammond orgonáktól ismert "leslie" effekt, amit eredetileg a hangszórók mikrofon körüli forgatásával keltettek. Az első tárcsa a forgatási sebesség (tulajdonképpen LFO), a második a moduláció mértéke.
 • MST: Tremolo - Tremolo effekt. Automatikusan újraindul minden hangjegyre és szinkronban van a tempóval. Az első tárcsa az LFO sebessége, a második a moduláció mértéke.
 • MST: DubDelay - Egyszerű bal-jobb késleltetés, mellyel térhatás adható a hanghoz. Az első tárcsa a késleltetés ideje.
 • MST: Multitap - Az első tárcsa a késleltetés mértéke, a második a visszacsatolás. Automatikusan tempóhoz szinkronozált.